Szybki kontakt

Stacja Monitorowania Alarmów22 19 659
Infolinia22 560 62 62
Wyślij wiadomość

Grupa kapitałowa

Grupa Kapitałowa Seris Konsalnet to więcej niż agencja ochrony. Naszym Klientom świadczymy kompleksowe usługi związane z branżą security (ochrona fizyczna osób i mienia, zabezpieczenia techniczne, monitoring obiektów stacjonarnych i pojazdów) i usługi utrzymania czystości.

To możliwe nie tylko dzięki naszemu doświadczeniu i pasji, ale też strukturze prawnej i organizacyjnej. Grupę kapitałową Seris Konsalnet tworzy 6 spółek. Każda z nich odpowiada za naszą działalność w innym zakresie, wszystkie zaś pracują nad zapewnieniem komfortu naszym Klientom.

Struktura grupy kapitałowej seris konsalnet

Z Seris Konsalnet zawsze jesteś pod dobrą opieką. Jeśli chcesz poznać szczegóły – skontaktuj się i poznaj możliwości spółek wchodzących w skład naszego holdingu!

SERIS KONSALNET  HOLDING S.A.

01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 55
tel.: (22) 560 50 00, fax.: (22) 560 50 04
e-mail: centrala@konsalnet.pl
Rada Nadzorcza:
Guy Bertrand Tempereau – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Antoine Hubert Massiet du Biest – Członek Rady Nadzorczej
Antoni Dariusz Wojcieszek – Członek Rady Nadzorczej
Zarząd:
Tomasz Wojak – Prezes Zarządu
Mirosław Pyrzyna – Wiceprezes Zarządu
SPOSÓB REPREZENTACJI
Dwóch Członków Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

Seris Konsalnet Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372659, NIP 701-017-73-82, kapitał zakładowy 67.169.871,00 zł. w całości wpłacony, numer BDO: 000376620.


SPÓŁKI ZALEŻNE:

SERIS Konsalnet Security sp. z o.o.

01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 55
tel.: (22) 560 50 60, fax.: (22) 560 50 56
e-mail: ochrona@konsalnet.pl
Zarząd:
Tomasz Wojak – Prezes Zarządu
Tomasz Lichota –  Wiceprezes Zarządu
Ryszard Podgórski – Wiceprezes Zarządu
Adam Śliwiński – Wiceprezes Zarządu
Marcin Szymański – Wiceprezes Zarządu
SPOSÓB REPREZENTACJI
Dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Seris Konsalnet Security Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061197; NIP 526-020-80-94, wysokość kapitału zakładowego  42.022.000,00 zł, numer BDO: 000374964.

seris Konsalnet Ochrona sp. z o.o.

01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 55
tel.: (22) 560 50 60, fax.: (22) 560 50 56
e-mail: ochrona@konsalnet.pl
Zarząd:
Tomasz Wojak – Prezes Zarządu
Tomasz Lichota – Wiceprezes Zarządu
Ryszard Podgórski – Wiceprezes Zarządu
Adam Śliwiński – Wiceprezes Zarządu
Marcin Szymański – Wiceprezes Zarządu
SPOSÓB REPREZENTACJI
Dwóch Członków Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem lub dwóch Prokurentów łącznie.

Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 55, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043331, NIP  527-202-77-02, kapitał zakładowy 5.570.000,00 zł, numer BDO: 000374957.

Seris LAAM sp. z o.o.

01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 55
tel.: (22) 560 50 60, fax.: (22) 560 50 56
e-mail: ochrona@konsalnet.pl
Zarząd:
Tomasz Wojak – Prezes Zarządu
Tomasz Lichota – Wiceprezes Zarządu
Marcin Szymański – Wiceprezes Zarządu
SPOSÓB REPREZENTACJI
Dwóch Członków Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

Seris LAAM Sp. z o. o. z siedzibą 01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 55, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000104881, NIP 583-270-29-10, wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 zł, numer BDO: 000396786.

SERIS KONSALNET CLEANING sp. z o.o.

01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 55
tel.: (22) 560 50 60, fax.: (22) 560 50 56
e-mail: centrala@konsalnet.pl
Zarząd:
Andrzej Chodacz – Prezes Zarządu
Tomasz Lichota – Wiceprezes Zarządu
SPOSÓB REPREZENTACJI
Dwóch Członków Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

Seris Konsalnet Cleaning sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 55, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000170424, NIP 665-264-98-82, kapitał zakładowy 3.865.000,00 zł, numer BDO 000396782. e-mail: cleaning@seris.pl

CENTRALA

ul. Jana Kazimierza 55
01-267 Warszawa
tel.: (22) 560 50 00
fax: (22) 560 50 04

Lokalizacja na mapie  →

Formularz kontaktowykliknij aby rozwinąć

  Temat wiadomości

  Imię i nazwisko

  Firma

  Kod pocztowy

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Treść

  Oddziały agencji Seris Konsalnet
  w Polsce